Duvarlarda,dekorasyonda ©Postmodern Minyatürler ile tasarlanmış 32cm lik Tabaklar    32cm Diameter Decorative Plates designed and conceived with 
"©Miniatures Postmodern1995" by  Nilgun Yonter.

FİYATLARI  / PRIZES : 1750TL.