Duvarlarda,dekorasyonda ©Postmodern Minyatürler ile tasarlanmış   ATATÜRK TABAKLARI (24x35cm)    Decorative ATATÜRK PLATES ( 24x35cm) designed and conceived with 
"©Miniatures Postmodern1995" by  Nilgun Yonter.

FİYATLARI  / PRIZES : 2000TL.