Duvarlarda,dekorasyonda ©Postmodern Minyatürler ile tasarlanmış 25cm lik  Porselen İSTANBUL TABAKLARI    32cm Diameter Decorative Porcelain ISTANBUL PLATES designed and conceived with 
"©Miniatures Postmodern1995" by  Nilgun Yonter.

FİYATLARI  / PRIZES : 1500TL.