Plates styled, designed , conceived by Nilgun Yonter after her originales paintings ©Miniatures Postmodern1995.
Tabaklar ,Nilgün Yönter tarafından kendi orjinal ©PostmodernMinyatürler1995 tablolarından tasarlanıp,stilize edilip hazırlanmıştır.